ساینا گستر پردیسان
(سهامی خاص)
خانه|درباره ما|هیئت مدیره|نیروگاه های تابعه|گالری|اخبار و اطلاعیه ها|مقالات و مطالب علمی|اتوماسیون اداری|لینک های مرتبط|English
  • NEYSHABOOR 1041 MW Combined Cycle Power Plant
  • نیروگاه سیکل ترکیبی 1041 مگاواتی نیشابور
12

نیروگاه سیکل ترکیبی 1041 مگاواتی نیشابور

با توجه به روند روبه رشد مصرف سرانه انرژي الكتريكي واحياءواحداث صنايع بزرگ در بخشهاي كشاورزي وصنعتي درسطح كشورو بخصوص احداث صنايع سنگين دراستان خراسان مانند مجتمع فولاد درنيشابوركه نيازالكتريكي درفازاول حدود 160مگاوات اعلام گرديده وآهنگري وريخته گري اسفراين ،آلوميناي جاجرم وكارخانه هائي نظيرسيمان قاين و بجنورد وهمچنين لزوم اتصال شبكه برق استان خراسان به شبكه سراسري كشور؛ نياز به توليد انرژي الكتريكي بيشتر دراين استان محرز گرديدكه دراين راستا مطالعات اوليه آغاز ومقررگرديد نيروگاهي با توليدحدوديكهزارمگاوات سا عت دراستان خراسان در برنامه هاي احداث وتوليد قرارگيرد .

بمنظور مشخص نمودن محل جغرافيائي نيروگاه اقدامات ومطالعات لازم شروع گرديدكه با توجه به پارامترهاي لازم جهت احداث نيروگاه نظيرنزديكي به مركزثقل بار وسهولت انتقال به شبكه انتقال ،دوري ازگسلهاي زلزله خيز،تامين آب وسوخت موردنياز؛‏‏‏ شهرستان نيشابورمناسبترين محل تشخيص داده شد و در سال 1368 زميني به مساحت حدود5/248 هكتار در شمال غربي شهر و درفاصله حدود چهاركيلومتري ازجاده كمربندي ازطريق شركت برق منطقه اي خراسان خريداري واقدام به ديواركشي ونيزحفريك حلقه چاه آب گرديد ودرسال 1372جهت احداث نيروگاه تحويل سازمان توسعه برق ايران داده شد.